Bank Controlling

Poza prawdziwym „inwestorem”, który jest zastępowany poprzez jego zarządzanie projektem, istnieje również przy dalszych uczestnikach projektu, jak banku lub późniejszym użytkownikiem, potrzeba informacji i kontroli w odniesieniu do wyznaczonych celów projektu.

Do zabezpieczenia Państwa celów projektu przeprowadzamy dla Państwa niezależne kontrole w planowaniu i wykonaniu, śledzące projekt. Wyniki są podsumowywane w przejrzystych sprawozdaniach. Te zawierają zalecenia środków zaradczych, aby osiągnąć umownie uzgodnione cele projektu.