Frankfurt nad Menem

KVL Bauconsult Frankfurt GmbH

Osoby do kontaktu

Dipl.-Ing.
Michael Rieckenberg
Dipl.-Bauingenieur (TU),
Prawdziwe Economist Estate (ebs)

Dr.-Ing.
Steffen Schmitt

Dipl. Wirtschaftsingenieur (TU ),
Zaprzysiężony biegły rzeczoznawca zarządzania projektami, rozliczeń i kalkulacji budowlanych,
Czlonek niemieckiego Stowarzyszenia Zarzadzania Projektami GPM

Wilhelm-Leuschner-Straße 68
60329 Frankfurt
Niemczech

Telefon: +49 69 271 3671 - 00
Faks: +49 69 271 3671 - 69
frankfurt@kvlgroup.com

Kierownictwo:
Dipl.-Ing. Michael Rieckenberg
Dr.-Ing. Steffen Schmitt

Siedziba firmy: Frankfurt am Main
HRB 80394
Sad Rejonowy Frankfurt am Main
NIP: 045/237/9772/4