Nieruchomości - obsługa i doradztwo

Chcieliby Państwo inwestować w nieruchomości, są jednak niepewni co do koncowej decyzji?

Są Państwo w posiadaniu nieruchomości, ale zysk jest niezadowalający?

Zmieniły się u Państwa w firmie procesy produkcyjne lub „workflow“, ktorę wymagają dostosowania się w formie nowych pomieszczeń?

Nasza firma …

  • sporządza analizę rynkową jako pomoc w podejmowaniu decyzij.
  • analizuje zapotrzebowania powierzchniowe i pracuje nad jej wyczerpaniem najbardziej efektywnym.
  • sporządza analizy ekonomiczne.
  • bada funkcjonalność i jakość objektów pod wzgędem budżetu.
  • analizuje projekty pod względem przystosowania się do wielokrotnego użytku i możliwosci wynajmu.
  • Rozpatrywuje dokumenty i opisy budowlane pod względem ich treści i wymogów.