Planowanie terminów innaczej: KVL we współpracy z Sablono tworzy innowacyjne narzędzie pracy

KVL współpracuje obecnie bardzo intensywnie z berlińskim Startup Startup Sablono , aby razem z „Onsite” stworzyć mobilne narzędzie do kontroli postępu prac na budowie. W bliskiej współpracy zostaną odzwierciedlone zapotrzebowania i wymagania zarządzających projektami w nowoczesnym narzędziu kontroli postępu prac.

KVL pracuje przy projekcie pilotażowym kampusu studenckiego Adlershof we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (architektem, kontrolerem technicznego wyposażenia budynków, inwestorem oraz przyszłymi użytkownikami), tak aby móc kontrolować zachowanie terminów budowy, identyfikować działania wymagające interwencji, a także odpowiednio wcześnie wykrywać usterki w celu ich usunięcia.

Poniższy film przedstawia firmę Sablono, a także krótko prezentuje zastosowanie tego narzędzia pracy w Adlershof:

Szczegółowe wyjaśnienie: Przy pomocy Sablono Onsite można codziennie i bardzo szczegółowo dokumentować postęp prac na budowie. Odbywa się to za pomocą urządzenia mobilnego (iPad / tablet) bezpośrednio na budowie, z możliwością uzupełnienia dokumentacji przy pomocy zdjęć i komentarzy, na przykład na temat występujących wad lub utrudnień. Przy użyciu systemu działającego na zasadzie sygnalizacji świetlnej, użytkownik może określić, które prace zostały rozpoczęte, zakończone lub są w trakcie ich wykonywania. Dla lepszej orientacji zostały również stowrzone specjalne kody QR, które są rozmieszczone w każdym pomieszczeniu i przy pomocy tableta mogą zostać zeskanowane. W ten sposób użytkownik natychmiast wie, w którym pomieszczeniu się znajduje i jakie prace powinny zostać wykonane.

Natychmiast po przeprowadzeniu dokumentacji, dane dostępne są na platformie internetowej Onsite. W każdej chwili można sprawdzić zaawansowanie prac na budowie, również przy pomocy wizualizacji i analiz. Raporty tworzone są automatycznie i mogą być uzupełnione o wcześniej wykonane zdjęcia i sporządzone komentarze.