Software Development

W ramach naszej działalności w pojedynczych projektach, w różnych zakresach usług, stworzyliśmy, zoptymalizowaliśmy i udoskonaliliśmy stopniowo własne rozwiązania oprogramowania. Tak wspieramy nasze wewnętrzne IT projekty przy wydajnym i jakościowym wysokowartościowym rozwijaniu projektów.

Stosujemy wewnętrzne bazy danych w obszarze kontroli kosztów i terminów, dokumentacji, zakłóceń i w szczególności zarządzaniu dodatkami.

W międzyczasie mogliśmy przekonać klientów o naszej jakości wstawionych narzędzi, dzięki temu współpracujemy z tymi klientami. Dzięki temu zyskują oni naszą ekspertyzę.