Specjalistyczne usługi / doradztwo

Oceny i ekspertyzy budowlane

Rosnący nacisk czasowy i finansowy może spowodować konflikty między zleceniodawcą i zleceniobiorcą, które to mogą zagrażać sukcesowi projektu. W takich sytuacjach staramy się pomóc i osiagnać konsens za pomocą mediacji i prowadzenie rozmów ugodowych. Jeżeli wzajemne porozumienie nie może byc osiągniente, KVL przeprowadzi ekspertyzy w róznych dziedzinach budowlanch, które pomogą nam i naszym naszym klientom w rozwiazaniu problemów.