Specjalistyczne usługi, zamówienia i zarządzania wierzytelnościami

Zakres i procedura

Rosnący nacisk czasowy i finansowy może spowodować konflikty między zleceniodawcą i zleceniobiorcą, które to mogą zagrażać sukcesowi projektu. W takich sytuacjach staramy się pomóc i osiągnąć konsensus za pomocą mediacji i prowadzenia rozmów ugodowych. Jeżeli wzajemne porozumienie nie może być osiągnięte, KVL przeprowadzi ekspertyzy w różnych dziedzinach budowlanych, które pomogą nam i naszym klientom w rozwiązaniu problemów.

Zamówienia i zarządzania wierzytelnościami

Zapytanie o rozdziały, umowy jak i aneksy zyskują w praktyce coraz większą uwagę. Umowa jest podstawowym składnikiem każdej działalności projektu. Codzienne działania w projektach pozostawiają mało swobody działania na poświęcenie czasu tym kompleksowym zadaniom w szczegółach. Ilość personelu zostanie łączona i może być wykorzystana gdzie indziej, często w sposób bardziej skuteczny.

Uważamy umowy i zarządzanie aneksami jako istotny element dla powodzenia każdego projektu. Otóż to nastawienie przenosi się w naszej pracy na naszych klientów. Dajemy naszą wielokierunkową wiedzę w formie ciągłego know-how-transferu dalej. Korzyść naszych klientów stoi zawsze na pierwszym miejscu.

Umowy i zarządzanie aneksami powinno być integralną częścią zarządzania projektami. Nasze usługi są przedmiotem działań, które są ukierunkowane na wczesne wykrywanie zagrożeń i szans. Umożliwiają one szybką obsługę z pytaniami o rozdziały i umowy z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Naszym celem jest wykonywanie tych obowiązków dla Państwa, dzięki czemu można się bardziej skoncentrować na podstawowej działalności. Proponujemy Państwu dokładnie ten poziom wsparcia, który jest potrzebny do pracy z projektami. Nasi pracownicy jako doświadczeni partnerzy będą Państwo wspierać.