Uzupełnienie Zarządzania

Treści i realizacja

Przy mnóstwie aneksów potrzebne jest stworzenie jednostki organizacyjnej zarządzania, aby za pomocą optymalizacji procesu, czas opracowania i z tym otwarte roszczenia jak i potencjał kłótni zminimalizować.


Nachtragsmanagement in 4 Modulen

Na początku Państwa pierwszego projektu, ważne jest ustalenie organizacji zarządzania dodatkami (moduł 1). Do tego należy sporzadzic strukturę i przebieg organizacyjny, kompetencje i upoważnienia, jak i definicje jednolitych pism dokumentacyjnych i standaryzowana sprawozdawczość.

Następnym istotnym krokiem dla etapu rozdziału jest analiza Pańskiego projektu, odnośnie do potencjału dodatków (moduł 2). W tym przypadku sprawdzane są pisma rozdziału pod katem kompletności i wykonalności oraz odnośnie do interfejsów. Dokumenty ofertowe przedsiębiorcy, dotyczące harmonogramu cen i przebiegu czasu, są badane na zgodność z umowa. W wyniku niezgodności w dokumentach rozdziału i ofert do zidentyfikowania i wynikających z tego zagrożeń aneksów są one rozpoznawane i za pomocą poprawek redukowane.

W fazie realizacji ważna jest sprawna organizacja i pełna dokumentacja opracowań i weryfikacji dopisków (moduł 3). W zdefiniowanym przebiegu pracy wszystkie zmiany umowy, od dokumentu decyzji przez zmianę zarządzania do porozumienia dopisków są nadzorowane . Stosowane instrumenty, na przykład w naszej bazie danych uzupełnienie namota, są Państwo zawsze w pełni poinformowani, można decydować pewnie, ze względu na poinformowanie o powodach i przyczynach zmian, jak i wszystkich skutkach w zakresie jakości, kosztów i terminów. Po zakończeniu audytu wspieramy negocjacje aneksow. Dokumentacja następuje pewnie i dotyczy również na życzenie: aneksów, zastrzeżeń i ogłoszeń niepełnosprawności.

Badanie uzupełnień Moduł 4 - zmiany techniczne i suplementy czasu budowy

Do badan dopisków i edycji możliwe są następujące konstelacje: Badania uzupełniające indywidualnych lub wszystkich uzupełnień są wyłącznie dokonywane przez KVL (moduł 4A). Jeżeli dodatkowe badanie jest wykonywane przez innych uczestników projektu (np. Nadzorcy obiektu), KVL podejmuje role drugiego weryfikatora (moduł 4B) lub działa wyłącznie w negocjacjach dopisków (4C Module).

Badanie aneksów (moduł 4A) rozpoczyna się od przeglądu dokumentów na kompletność i ocenianie samego w sobie aneksu, odnośnie do formalnych i kontraktowych założeń roszczenia i ocenia warunki umowne prawa do VOB / B lub kodeksu cywilnego - w porozumieniu z radcą prawnym. Z pozytywnym wynikiem następują dodatkowe obliczenia dopisków, głównie do aktualizacji poziomu cen umowy w stosunku do oryginalnych obliczeń korzystania z uzasadnionych kosztów lub wartości, jak i prawidłowego stosowania porozumienia aktualizacji cen. Wyniki te są podsumowane w sprawozdaniach z wyznaczona struktura i wzorem decyzji i przekazane zleceniodawcy.

Zmiany umowy mają często wpływ na harmonogram okresu budowy, oceniamy je dla Państwa, zarówno pod względem terminu i wynikających kosztów. Przy znacznych zmianach kwoty i ewentualnie suplementów czasu budowy przeprowadzamy obliczenia zrównoważające koszty prowadzenia działalności.

Dla konstelacji projektu, w którym jest nadzorca obiektu odpowiedzialny za sprawdzenie dopisków, oferujemy moduł 4B - szczególnie dla złożonych technicznych uzupełnień lub uzupełnienia z udziałem czasu budowy, których oszacowanie często nie obejmuje zleceń usług na podstawie HOAI - druga weryfikacja aneksów dotycząca przyczyny i wysokości oraz wpływu na termin harmonogramu. Opracowujemy scenariusz ugodowy przetargu na życzenie

W module 4C, we współpracy z negocjacji uzupełnień, zapewniamy przygotowanie, wykonanie i rejestrowanie negocjacji i przygotowanie rozdziału raportów, uzupełnienie umów.

Cel i wartość dodatkowa

  • Suwerenność decyzji dzięki optymalizacji informacji i raportowanie o umowach i zmianach umowy
  • Terminowe oceny i negocjacja zadań
  • Zmniejszenie potencjalnego konfliktu
  • Stala kontrola dokumentacji