Zarządzanie kontraktami

Treść i realizacja

Dla wszelkiego rodzaju projektów są różne umowy sporządzane, negocjowane, ukończone/zamykane i spełnione. Zajmujemy się przede wszystkim zarządzaniem i sporządzaniem umów Zarządzanie umowami opiera się na poniższej pokazanej liście modułów usług i może być uzupełniana indywidualnie:

W kontekście negocjacji w sprawie umowy, z uwzględnieniem potrzeb opartych na wyborze formy wkładu firm, dla umowy istotne są informacje strukturyzowane, analizowane i oceniane. Wyszczególniamy konieczne osiągnięcia i współpracujemy przy wyborze potencjalnych wykonawców stron umowy.

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie układu stosunku umownego. Przygotowujemy podstawę i opisy usług i dostosowujemy interfejsy. Dla rozprowadzenia ryzyka wynikającego z umowy wpływy są: analizowane i oceniane. Kończąc ustalamy dla Państwa gospodarczo-techniczne warunki umowy.

Negocjacje doprowadzą do zawarcia umowy z potencjalnym partnerem. My zrównujemy intencje, pomysły i zainteresowania i wspieramy w negocjacjach umowy.

Dla Państwa następujące usługi, w szczególności:

  • Analiza i porządkowanie wydolnościowej zawartości i zakresu
  • Sprawdzanie usług na podstawie umowy
  • Określanie wynagrodzenia lub odszkodowania
  • Sprawdzanie aneksów i rachunków
  • Analiza, określenie i śledzenie spotkań i terminów
  • Aktywne przeciwdziałanie przy kontraktowych rozbieżnościach
  • Dokumentacja podstawowych kroków spełnienia umowy
  • Zarządzanie umowami i archiwizacja